sabato 7 gennaio 2017

Giarre, nevicata epifania 2017: territorio isolato dall'ospedale


Posta un commento